Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за IX місяців 2021 року