Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I півріччя 2021 року