Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I квартал 2021 року