Звіт про фінансові результати (Сукупний дохід) за 2020 рік