Новини

13.03.2019

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для споживачів ТОВ "ВОДОКАНАЛ+"

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012р. №390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад» ТОВ «ВОДОКАНАЛ+» м.Олешки інформує про зміну тарифу на централізоване водовідведення шляхом коригування в наступних розмірах (з урахуванням єдиного податку) на 2019рік для всіх категорій споживачів, яка закінчується на межі балансової належності мереж виробника та споживача, а саме - централізоване водовідведення становить з 01.04.2019р.– 14,85 грн за 1куб.метр, з них перекачка стоків – 8,17 грн за 1 куб.метр з єдиним податком; очистка стоків – 6,68 грн. з єдиним податком і затвердженого рішенням Виконавчого комітету Олешківської міської ради від 25.01.2019р. № 13 «Про коригування тарифу на централізоване водопостачання, централізоване водовідведення в м.Олешки».

Коригування тарифу здійснено відповідно до частини десятої ст..31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України від 16.07.2015р. №626-VIII «Про внесення змін до деяких законів України у сфері комунальних послуг» та Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово- комунальні послуги».

Метою зміни є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня у зв’язку зі зростанням тарифів на енергоносії та збільшенням мінімальної заробітної плати.

Так з часу встановлення діючого тарифу відбулося зростання основних складових тарифів, а саме:

вартість електроенергії у зв’язку із зростанням тарифів на електроенергію зросла у 2,38рази;

мінімальної заробітної плати за період дії тарифу згідно чинного законодавства у 1,3 рази.

Базовим періодом для коригування тарифу є витрати товариства виробника послуг за 2018р.

В коригування тарифу на 2019 рік на послуги централізованого водовідведення включені фактичні обсяги використаної електроенергії за 2018рік, вартість електроенергії в тарифі на 2019рік розраховано за ціною грудня 2018р. Витрати на оплату праці на 2019 рік включені по фактичній чисельності працюючих на початок 2019року, виходячи із розрахунку прожиткового мінімуму, установленого відповідно до чинного законодавства на 2019рік та мінімальної заробітної плати – 4173,00грн.

Основним джерелом доходів товариства є реалізація послуг водовідведення. На даний час діючі тарифи є збитковими для товариства, тому необхідно привести їх на 2019рік до економічно-обгрунтованого рівня.

Структура тарифів на послуги водовідведення додається на рівні сформованого тарифу в 2017р., зі зміною розрахунків на електроенергію та заробітну плату.


Структура тарифу послуги з централізованого
водовідведення по ТОВ "ВОДОКАНАЛ+" на 2019 рік

з/п
Найменування показниківГрн на рікГрн./куб.м
1 Виробнича собівартість 3989948,96 9,565
1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 1021217,58 2,4276
1.1.1 Електроенергія 524981 1,2643
1.1.2 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 496236,58 1,1633
1.2 Прямі витрати на оплату праці 1307218 3,1482
1.3 Інші прямі витрати, у тому числі 588293,49 1,4133
1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 287587,96 0,6926
1.3.2 Амортизаційні відрахування 300705,53 0,7207
1.4 Інші витрати 269687,47 0,6735
1.5 Загальновиробничі витрати, у т.ч. 803532,42 1,902
1.5.1 Витрати на оплату праці 586801,24 1,3929
1.5.2 Відрахування на соціальні заходи 129096,27 0,3064
1.5.3 Амортизаційні відрахування 18435,36 0,0432
1.5.4 Інші витрати 69199,55 0,1595
2 Адміністративні витрати, у тому числі 729735,15 1,7614
2.1 Витрати на оплату праці 535800 1,2904
2.2 Відрахування на соціальні заходи 117876 0,2839
2.3 Амортизаційні відрахування 4534,09 0,0111
2.4 Витрати пов'язані зі сплатою податків та інших передбачених законодавством обов'язкових платежів 302,84 0,0007
2.5 Інші витрати 71222,22 0,1754
3 Витрати на збут, у тому числі 823484,51 1,9605
3.1 Витрати на оплату праці 612500 1,4532
3.2 Відрахування на соціальні заходи 134750 0,324
3.3 Амортизаційні відрахування 6374,88 0,0157
3.4 Інші витрати 69859,63 0,1676
4 Повна собівартість 5543168,62 13,29
5 Розрахунковий прибуток, у тому числі 353250 0,8507
5.1 Податок на прибуток
5.2 Дивіденди
5.3 Резервний фонд (капітал)
5.4 На розвиток виробництва (виробничі інвест.) 353250 0,8507
5.5 Інше використання прибутку
6 Вартість централізованого водовідведення 5896418,62 14,14
7Розрахунковий тариф на централізоване водовідведення, грн/куб.м без єд.податку 14,14
8 Обсяг реалізації водовідведення, тис. куб.м.:
В т.ч. -перекачка 378
-очищення 460,6

Всього вартість централізованого водовідведення з
єдиним податком - 14,85грн., з них:
перекачка стоків – 8,17 грн. з ЄП;
очистка стоків – 6,68 грн. з ЄП.13.03.2019

ПОВІДОМЛЕННЯ
Для споживачів КП "Олешківський Водоканал"

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012р. №390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальні послуги, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад» КП «Олешківський Водоканал» м.Олешки інформує про зміну тарифу на централізоване водопостачання шляхом коригування в наступних розмірах (з урахуванням податку на додану вартість) на 2019рік для всіх категорій споживачів, яка закінчується на межі балансової належності мереж виробника та споживача, тобто до точки приєднання до центральних мереж водопостачання для юридичних осіб або до зовнішньої стіни житлового багатоповерхового будинку при умові, що водопровідні вводи знаходяться на балансі КП «Олешківський Водоканал», а саме централізоване водопостачання становить з 01.04.2019р.– 10,71грн за 1куб.метр з ПДВ і затвердженого рішенням Виконавчого комітету Олешківської міської ради від 25.01.2019р. № 13 «Про коригування тарифу на централізоване водопостачання, централізоване водовідведення в м.Олешки».

Коригування тарифу здійснено відповідно до частини десятої ст..31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України від 16.07.2015р. №626-VIII «Про внесення змін до деяких законів України у сфері комунальних послуг» та Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого Постановою КМУ від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово- комунальні послуги».

Метою зміни є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня у зв’язку зі зростанням тарифів на енергоносії та збільшенням податків і зборів згідно законодавства.

Так з часу встановлення діючого тарифу відбулося зростання основних складових тарифів, а саме:

вартість електроенергії у зв’язку із зростанням тарифів на електроенергію зросла у 2,92рази;

податків та зборів — з 01 січня 2018 року підвищено ставки рентної плати за:

- користування надрами збільшилось в 3рази ( п.253.5 ПКУ);

- спеціальне використання води збільшилось в 1,5рази (п.255.5 ПКУ);

- екологічний податок збільшено у 1,12 рази Закон № 2245-VIII від 07.12.2017 року.

Базовим періодом для коригування тарифу є витрати підприємства виконавця послуг за 2018р.

В коригуванні тарифу на 2019рік на послуги централізованого водопостачання включені фактичні обсяги використаної електроенергії за 2018рік, вартість електроенергії в тарифі на 2019рік розраховано за ціною грудня 2018р. Витрати на податки і збори на 2019 рік включені по фактичним показникам за 2018 рік зі збільшенням у 1,5рази.

Основним джерелом доходів підприємства є реалізація послуг водопостачання. На даний час діючі тарифи є збитковими для підприємства, тому необхідно привести їх на 2019рік до економічно-обгрунтованого рівня.

Структура тарифу на послуги водопостачання додається на рівні сформованого тарифу в 2017р., зі зміною розрахунків на електроенергію та податки і збори.


Структура тарифу послуги з централізованого водопостачання
по КП "Олешківський Водоканал" на 2019 рік

з/п
Найменування показниківГрн на рікГрн./куб.м
1 Виробнича собівартість 1917648,26 4,5987
1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 892077,96 2,1393
1.1.1 Електроенергія 680950 1,633
1.1.2 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 211127,96 0,5063
1.2 Прямі витрати на оплату праці 171592,4 0,4115
1.3 Інші прямі витрати, у тому числі 114835,69 0,2754
1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 37750,33 0,0905
1.3.2 Амортизаційні відрахування 77085,36 0,1849
1.4 Інші витрати 71850,31 0,1723
1.5 Загальновиробничі витрати, у т.ч. 667291,9 1,6002
1.5.1 Витрати на оплату праці 169815,28 0,4072
1.5.2 Відрахування на соціальні заходи 37359,36 0,0896
1.5.3 Амортизаційні відрахування 19388,78 0,0465
1.5.4 Інші витрати 440728,48 1,0569
2 Адміністративні витрати, у тому числі 1335479,41 3,2026
2.1 Витрати на оплату праці 197296,42 0,4731
2.2 Відрахування на соціальні заходи 43405,21 0,1041
2.3 Амортизаційні відрахування 2937,94 0,007
2.4 Витрати пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов'язкових платежів 984830 2,3617
2.5 Інші витрати 107009,84 0,2566
3 Витрати на збут, у тому числі 75505,69 0,1811
3.1 Витрати на оплату праці 39279,38 0,0942
3.2 Відрахування на соціальні заходи 8641,46 0,0207
3.3 Амортизаційні відрахування 6,94 0
3.4 Інші витрати 27577,91 0,0661
4 Повна собівартість 3478433,36 8,3416
5 Розрахунковий прибуток, у тому числі 243490,34 0,5839
5.1 Податок на прибуток
5.2 Дивіденди
5.3 Резервний фонд (капітал)
5.4 На розвиток виробництва (виробничі інвест.) 243490,34 0,5839
5.5 Інше використання прибутку
6 Вартість централізованого водопостачання 3721923,7 8,925
7 Розрахунковий тариф на централізоване водопостачання, грн/куб.м без ПДВ 8,925
8 Обсяг реалізації води, тис. куб.м. 417

Всього вартість централізованого
водопостачання з ПДВ - 10,71грн.