Загальна інформація для споживачів КП "Олешківський водоканал"

Що потрібно зробити для відкриття особового рахунку?
Необхідно особисто прийти в службу обліку та реалізації послуг КП "Олешківський Водоканал" за адресою: м.Олешки вул. Крилова, 15

З собою необхідно мати нижче вказані документи:
–документ на право власності на житло або витяг з Єдиного державного реєстру прав власності на зазначене житло та його копію;
–довідку про склад сім’ї або будинкову книгу;
–паспорт власника та його копію;
–ідентифікаційний код власника та його копію;
–технічну документацію на домоволодіння для приватного сектору.
Телефони для довідок : т. 4-51-33, т. 050-666-15-44.

Експертний висновок №000390 п/20
Переглянути

Експертний висновок №000389 п/20
Переглянути

Що потрібно зробити для укладання договору між споживачем та КП "Олешківський Водоканал":
Необхідно особисто прибути до служби обліку та реалізації послуг КП "Олешківський Водоканал" за адресою: м.Олешки вул. Крилова,15

З собою необхідно мати оригінал та копію:
–документу на право власності на квартиру чи приватний будинок: (договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про спадщину, свідоцтво про приватизацію або витяг з державного реєстру про реєстрацію права власності);
–особистого паспорту;
–ідентифікаційного коду;
–довідку про склад сім’ї/домову книгу.
Телефони для довідок: 4-51-33, 050-666-15-44, 2-16-78.

За чий рахунок встановлюються квартирні лічильники води?
У квартирі (будинку садибного типу) роботи з установлення засобів обліку води (далі - квартирні засоби обліку) проводяться спеціалізованою організацією, виконавцем, виробником чи постачальником за рахунок коштів споживача. ( згідно з п.9"Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення", затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №630 від 21.07.2005 року(зі змінами).

Яка процедура встановлення лічильника для споживачів, що проживають в квартирах та приватних будинках ?
1. Звернення абонента до КП "Олешківський Водоканал" , з заявою про видачу технічних даних на встановлення водолічильника (бланк заяви надається в службі обліку та реалізації послуг підприємства.)
2. Вихід інженера виробничо-технічного відділу на адресу споживача з метою отримання даних, необхідних для складання технічних даних на встановлення водолічильника. Безкоштовне отримання технічних даних.
3.Придбання лічильника, відповідно до діаметру труби, вказаної в технічних даних на встановлення водолічильника.
4. Встановлення лічильника, згідно з отриманими технічних даними.
5. Подання заяви на опломбування лічильника та оплата послуги з опломбування.
6.Опломбування лічильника (водомірного вузла) фахівцем КП та складання відповідного акту.
7. Прийняття лічильника на абонентський облік комунальним підприємством " Олешківський Водоканал" .

При наявності заборгованості за спожиті послуги, рекомендуємо сплатити усю заборгованість, або укласти договір реструктуризації.

Опломбування лічильника
Для прийняття в експлуатацію водомірного вузла необхідно
звернутись до КП "Олешківський Водоканал" (вул.Крилова, 15,тел..050-666-15-44, т.4-51-33; т.2-16-78), надати технічний паспорт водолічильника, розрахуватися за послуги водопостачання на дату опломбування лічильника.

Послуга з опломбування виконується лише після оплати за дану послугу.
Вартість послуги (станом на 01.04.2019р.) складає:
–1 од.= 104,00 грн.
–2 од.= 123,00 грн.

Прийняття лічильника на облік і пломбування здійснюється лише після перевірки правильності його встановлення (згідно технічної даних на встановлення нового лічильника).

УВАГА!!!
Розрахунки за використану воду, згідно з показами засобів обліку будуть проводитися з моменту їх опломбування фахівцем КП "Олешківський Водоканал".


В подальшому для опломбування/розпломбування водолічильника: Необхідне особисте звернення споживача до служби обліку та реалізації послуг КП: "Олешківський Водоканал": заповнюється заявка на опломбування/розпломбування. При собі необхідно мати технічний паспорт водолічильника з відміткою про повірку з зазначенням: дати повірки, повіряючого, підпису та відтиску повірочного таврa.

Чи потрібно обов’язково опломбувати квартирні прилади обліку?
Відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.05р. №630 «Про затвердження Правил надання населенню послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» квартирні засоби обліку беруться Виконавцем надання послуг на абонентський облік. Взяття на абонентський облік передбачає опломбування приладу обліку (встановлення реєстраційної пломби) за місцем знаходження водолічильника зі складанням відповідного акту.

Де саме можна придбати лічильник?
Абонент купує лічильник в спеціалізованих магазинах. До установки допускаються засоби обліку, які внесені до Держреєстру засобів вимірювальної техніки і мають захист лічильного механізму від магнітного впливу (повний перелік на сайті ДП «Укрметртестстандарт»).

Забороняється встановлювати прилади обліку із наявними зовнішніми пошкодженнями та дефектами.

Купуючи лічильник, необхідно пам’ятати наступне:
1. Обов’язкова наявність технічного паспорту приладу обліку. У паспорті має бути вказані тип приладу, діаметр приладу, заводський номер, дата продажу, дата повірки лічильника (бажано поточного року), для того, щоб скоротити термін чергової повірки ( повірка проводиться 1 раз на 4 роки, але в технічному паспорті на окремі види приладів можливі інші, більші терміни).
2. Обов’язково необхідно перевірити комплектацію приладу обліку відповідно до технічного паспорту.
Продаж засобів вимірювальної техніки, термін повірки яких перевищив половину міжповірочного інтервалу, в Україні заборонено.

Для мешканців багатоквартирних будинків Діаметр водолічильника – Ø15 мм згідно технічної даних, наданих КП "Олешківський Водоканал".
Для мешканців приватного сектору:
тільки згідно з технічними даними, наданими КП "Олешківський Водоканал " .

За чий рахунок здійснюється періодична повірка лічильників?

Періодична повірка – це послуга, яка входить в загальне поняття "обслуговування вузлів обліку". Закон України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" (ст.1 ч.1 п.10) від 22.06.2017р.№2119-VІІІ, передбачає: обслуговування вузлів обліку – огляд , опломбування/розпломбування, періодична повірка (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж), ремонт засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, забезпечення дистанційної передачі результатів вимірювання (за наявності), ремонт та заміна допоміжних засобів вузла обліку, а за згодою власника (співвласників) будівлі також охорона або страхування вузла обліку.

Повірка та ремонт, в т.ч. монтаж та демонтаж засобів обліку води, які знаходяться у власності фізичних осіб, здійснюється за кошти споживачів. Це чітко визначено в ч.2 ст.6 Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання": обслуговування та заміна вузлів розподільного обліку здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку.

Як визначити чи настав термін повірки лічильників?

Про термін повірки лічильника споживач може дізнатись в особистому кабінеті, попередньо зареєструвавшись на сайті – oleshkivodokanal.org.ua , або подзвонивши до служби обліку та реалізації послуг за телефонами: 050-666-15-44 , 4-51-33.
Споживач може виконати повірку і за власною ініціативою, звернувшись до КП"Олешківський Водоканал" з заявою про розпломбування лічильника.

Де можна виконати повірку квартирного лічильника води?

Повірка квартирного лічильника води виконується
Державним підприємством "Херсонський науково-виробничий центр стандартизації , метрології та сертифікації або організацією, яка має відповідний спеціальний дозвіл.

В разі виконання послуги підприємством, необхідне особисте звернення споживача до служби обліку та реалізації послуг КП "Олешківський Водоканал " за адресою м.Олешки вул. Крилова ,15, де подається заява та сплачується надання послуги з розпломбування, демонтажу , повірки, монтажу лічильника та його опломбування.
Вартість послуги:
D=15 мм
1 од.- 355,00 грн.
2 од.- 693,00 грн.
3 од. - 1013,00 грн.
D=20мм
1од.- 405,00 грн.
2од.- 795,00 грн.

На термін відсутності лічильника в квартирі споживача встановлюється тимчасовий засіб обліку, за яким проводиться нарахування. Після проведення періодичної повірки лічильника власнику житла встановлюється та пломбується його власний лічильник.

Демонтаж лічильника без його попереднього розпломбування представником КП Олешківський Водоканал" та без складання акту розпломбування ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

1) За умови проходження приладом обліку повірки, представник КП "Олешківський Водоканал" зв’язується зі споживачем та домовляється про дату та час візиту для зворотного встановлення повіреного квартирного лічильника. У визначений день представник підприємства здійснює монтаж повіреного квартирного лічильника та його опломбування зі складанням відповідного акту про опломбування лічильника. Зазначений документ надає право проводити розрахунки за приладом обліку.
2) Якщо при обстеженні вузла обліку виявлено, що лічильник неможливо демонтувати через незадовільний стан труб, майстер складає відповідний припис споживачу на усунення виявлених недоліків. Після усунення споживачем виявлених недоліків, повірка лічильника проводиться у порядку, вказаному вище. У випадку, якщо споживач відмовиться від повірки, нарахування оплати за користування послугами централізованого водопостачання та водовідведення відбуватиметься згідно з нормами водоспоживання (п.21 «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630).

Що робити споживачу, якщо пломба на водолічильнику зіпсована ?

"Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення", затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №630 від 21.07.2005 року(зі змінами), передбачено обов’язок споживача: забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку та не втручатися в їх роботу. Споживач несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством за втручання у роботу засобiв облiку води. Згідно з чинним законодавством споживач несе відповідальність також за збереження цілісності засобів обліку, пломб і деталей пломбування, встановлених в місцях з’єднань засобів обліку, запірної арматури та іншого обладнання вузла обліку незалежно від місця його розташування.

У разі порушення цілісності пломб на засобах обліку, а також на їх з’єднувальних частинах, виявлення фактів штучного впливу на роботу засобів обліку виробник/виконавець має право вимагати від споживача проведення позачергової повірки з метою контролю правильності показників такого засобу обліку з одночасним відшкодуванням вартості споживачем робіт з проведення експертизи, метрологічної повірки та/або ремонту засобу обліку.

У випадку самовільних дій споживача на засіб обліку (лічильник) і встановлення даного факту представником виконавця послуг,- користування водопостачанням вважається без обліковим і споживачеві нараховуються оплата за попередній період відповідно до п.3.1, 3.2, 3.3 та 3.4 Правил користування системами централізованого комунального водопостачання в населених пунктах України,затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 27.06.2008р. №190(далі – Правила № 190) .

Відповідно до п.3.1,3.2 . Правил №190 "Водокористування вважається без обліковим , якщо споживач самовільно приєднався до систем водопостачання та водовідведення або самовільно користується ним. Пунктами 3.3 та 3.4 Правил №190 передбачено: "у разі без облікового водокористування виробник виконує розрахунок витрат води за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек. Та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу. Розрахунковий період при безобліковому водокористуванні встановлюється з дня початку такого користування. Якщо термін початку безоблікового водокористування виявити неможливо, розрахунковий період становить один місяць."

В подальшому, до встановлення технічної справності лічильника, оплата витрат води здійснюється споживачем відповідно до встановлених нормативів (норм) споживання з розрахунку на одну особу.

У разі необережного пошкодження споживачем елементів водомірного вузла (включаючи пломбу) або виявлення факту пошкодження, споживачу необхідно особисто прийти до "КП Олешківський Водоканал " за адресою: м.Олешки, вул..Крилова,15 , скласти заяву, де вказати причину пошкодження пломби.
Згідно з поданою заявою оплатити послуги з розпломбування лічильника і до вас вийде фахівець для розпломбування та складання відповідного акту.
Вартість послуги з розпломбування лічильника:
-1од.= 102 грн.00коп.
-2од.= 118 грн.00коп.
Для проведення опломбування споживачем також подається заява і проводиться оплата послуги з опломбування.

Вартість послуги з опломбування лічильника:
-1од.= 104 грн.00коп.
-2од.= 123 грн.00коп.

Що робити у випадку ремонтних робіт?
Розпломбування та пломбування лічильника з ініціативи абонента (наприклад ,у зв’язку проведенням ремонту внутрішніх мереж, при заміні труб, стояків, ремонту приміщення та інше) проводиться на платній основі.

Для отримання послуги необхідно особисто прибути до "КП Олешківський Водоканал "за адресою: м.Олешки вул.Крилова,15 та подати заяву.

Вартість послуги:
Розпломбування: 102,00 грн.
Пломбування: 104,00 грн.

Що робити у випадку аварійної ситуації ?
У випадку аварійної ситуації заявку на розпломбування можна надати за телефоном і вона буде мати пріоритетний характер. Однак, після надання послуги з оперативного розпломбування, всерівно споживачу необхідно буде прибути особисто до служби обліку та реалізації послуг, написати заяву на розпломбування і опломбування та сплати вартість послуг.

Вартість послуги:
Термінове розпломбування, у зв’язку з аварійною ситуацією
Розпломбування: 102,00 грн.
Пломбування: 104,00 грн.
Телефон для довідок та звернень 6 050-666-15-44 , 2-16-78, 4-51-33.

Що потрібно зробити для того, аби внести зміни до особового рахунку (наприклад, зміни у кількості зареєстрованих)?

Необхідно особисто прибути до служби обліку та реалізації послуг КП "Олешківський Водоканал" за адресою:м.Олешки вул.Крилова ,15
З собою необхідно мати наступні документи:
–розрахункову книжку;
–особистий паспорт та його копію;
–ідентифікаційний код та його копію;
–довідку про склад сім’ї або будинкову книгу;
–свідоцтво по смерть власника житлового приміщення (основного наймача, на якого було відкрито особовий рахунок).

В разі внесення зміни до особового рахунку на підставі зміни власника житлового приміщення, до вищезазначених документів необхідно додати документ на право власності або витяг з Єдиного державного реєстру прав власності на зазначене житло та його копію.

Коли виникає потреба в розподілі особового рахунку?
В багатоквартирному секторі особовий рахунок не розподіляється. В приватному секторі особовий рахунок не розподіляється, а відкривається новий особовий рахунок, в разі розподілу житлового будинку на підставі рішення суду, купівлі-продажу або дарування частки будинку, отримання спадщини на частку будинку. Відкриття нового особового рахунку здійснюється тільки після розподілу земельної ділянки в судовому порядку та виконання проектної документації на підключення до мережі централізованого водопостачання. Після цього необхідно особисто прибути до служби обліку та реалізації послуг КП "Олешківський Водоканал" за адресою: м.Олешки вул. Крилова,15.

З собою необхідно мати такі документи:
–розрахункову книжку;
–документ на право власності або витяг з Єдиного державного реєстру прав власності на зазначене житло та його копію;
–рішення суду про розподіл земельної ділянки або документ права власності на земельну ділянку;
–довідку про склад сім’ї або будинкову книгу;
–особистий паспорт та його копію;
–ідентифікаційний код та його копію.

Коли змінюється ступінь благоустрою квартири, житлових будинків чи змінюється розмір поливної площі , - потрібно провести перерахунок.

Що потрібно зробити?

Необхідно особисто прибути до КП "Олешківський Водоканал" за адресою: м.Олешки вул.Крилова,15 до служби обліку та реалізації послуг та повідомити інспектору про всі зміни, що відбулися за конкретною адресою. Згідно звертання споживача, за місцем проживання споживача вийде представник Водоканалу і складанням письмового акту за підписом споживача, зафіксує зміни поливної площі земельної ділянки або наявність додаткових сантехнічних приладів в квартирі (приватному будинку). Ці зміни коригуються за особовим рахунком абонента і враховуються при нарахуванні оплати за послуги, в разі відсутності у споживача лічильника обліку води.

Хто має право на пільги та які пільгові категорії існують?
Пільги на оплату послуг розподіляються в залежності від пільгової категорії від 25% до 100%. Усю інформацію щодо переліку категорій громадян, які мають право на пільгу та визначення категорії пільги можна отримати в управлінні соціального захисту населення Олешківської районної державної адміністрації (м.Олешки, вул.Гвардійська, 6).

Як оформити пільгу?
Звернутися до управління соціального захисту населення та надати:
–паспорти і їх ксерокопії (свій і всіх членів родини);
–ідентифікаційні коди і їх ксерокопії (свій і всіх членів родини);
–пільгові посвідчення та їх ксерокопії;
–довідку про склад сім’ї;
–ксерокопії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей;
–пенсійні посвідчення.

Які документи потрібно надати до КП "Олешківський Водоканал", щоб оплату за послуги нараховували з урахуванням пільги?
–заява;
–довідка про склад сім’ї (оригінал та копія);
–документи, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (оригінал та копія) завірені управлінням соціального захисту населення;
–ідентифікаційний код (оригінал та копія);
–паспорт (оригінал та копія).
У разі, коли споживач відповідно до законодавства має пільги при оплаті послуг, у договорі робиться відповідна позначка.

Оплата за послуги з урахуванням пільг нараховується з дати надання документів , що підтверджують право на пільгу, згідно з пунктом 22 "Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення", затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 21.07.2005 р.(далі-Правила № 630)

На які обсяги споживання надається пільга?
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014р. № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування" (зі змінами постановою КМУ № 1176 від 27.12.2018р."Деякі питання надання житлових субсидій населенню у грошовій формі" ) встановлені єдині нормативи користування послугами, на які надаються пільги та субсидії: З централізованого постачання холодної води – 3,6 куб.метра на 1 особу на місяць; Надання пільги здійснюється тільки в межах соціальних нормативів – решта сплачується абонентом у повному обсязі згідно діючого тарифу.

Відповідно до абзацу 3, підпункту 2, пункту 2 постанови КМУ № 409 від 06.08.2014р."у разі відсутності квартирних приладів обліку холодної води нарахування плати за користування послугами з централізованого постачання холодної води інвалідам війни та членам їх сімей, на яких відповідно до законодавства поширюються пільги, здійснюється виконавцями/виробниками такої послуги згідно з соціальними нормативами, встановленими абзацом першим цього підпункту", а саме, згідно з абзацом першим -3,6 куб.метра на 1 особу на місяць; Розмір відшкодування пільги підприємству управлінням соціального захисту населення залежить від пільгової категорії, згідно норм водоспоживання на одну особу із розрахунку за місяць.

Як нараховуються пільги за умови наявності лічильника?
Відповідно до ч.3 пункту 22 Правила № 630: "У разі встановлення засобів обліку води у квартирі (будинку садибного типу) їх показання розподіляються пропорційно кількості мешканців квартири (будинку садибного типу). Пільги споживачам з оплати послуг надаються на частку, отриману після такого розподілу, за фактичними витратами в межах соціальних нормативів, визначених законодавством".

Чи поширюються пільги на членів родини?
Поширення пільги на членів родини визначено ч.5 ст. 51 Бюджетного Кодексу України. "При наданні пільг та здійсненні видатків з бюджету щодо їх виплати до членів сім'ї пільговика належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи; особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним".

Чи потрібно підтверджувати пільги?
Потрібно 1 раз на шість місяців підтверджувати пільги, надаючи відповідні документи та заяву до управління соціального захисту населення ( далі- УСЗН).. Нагадуємо, що пільгове нарахування здійснюється з моменту надання документів до КП "Олешківький Водоканал" .

Чи надається пільга на послугу "відкачка та вивезення рідких побутових відходів"?
Згідно з постановою КМУ від 06.08.14р. № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», прийнятих змін та доповнень постановою КМУ № 842 від 28.10.2015р. соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги на: -відкачка та вивезення рідких побутових відходів> споживачам, які не користуються централізованим водопостачанням: 0,76 куб. метра на одну особу на місяць(підпункт 8 пункту 2 постанови); -відкачка та вивезення рідких побутових відходів споживачам, у разі відсутності централізованого водовідведення (за відсутності системи централізованого водовідведення та за наявності централізованого водопостачання і вигрібних ям) для вивезення рідких нечистот - 3,6 куб. метри на одне домогосподарство на місяць ( абзац 2, підпункт 4, пункту 2 постанови).

Як скористуватися пільгою послуги "відкачка та вивезення рідких побутових відходів"?
Особисто звернутись до служби обліку та реалізації послуг КП"Олешківський Водоканал":
-написати заяву ;
-надати інспектору служби обліку та реалізації послуг для розрахунку вартості послуги з урахуванням пільги (зареєстрованної в УСЗН);
-укласти договір на виконання послуги відкачка та вивезення рідких побутових відходів
-сплатити за дану послугу згідно розрахунку, з урахуванням пільги;
-додати чек про оплату до заяви.

У разі тимчасової відсутності абонента та інших зареєстрованих осіб (перебування у відрядженні, місцях позбавлення волі, на лікуванні (стаціонар), проходження служби, навчання тощо) нарахування за послуги може бути припинено за ініціативою абонента.
Згідно з пунктом 29 «Правил надання послуг з централізованого опалення, холодної та гарячої води і водовідведення»: споживач має право на зменшення розміру оплати за послуги за період тимчасової відсутності його та членів сім’ї за умови надання до служби обліку та реалізації послуг КП "Олешківський Водоканал" письмової заяви та офіційного документу, що підтверджує його відсутність.

Що потрібно зробити?
Звернутися до служби обліку та реалізації послуг КП "Олешківський Водоканал" для відключення холодної води і опломбування запірних вентилів у квартирі чи будинку садибного типу. Лише ця процедура дає право абоненту не сплачувати вартість послуг за період його тимчасової відсутності.

Послуга відновлюється після зняття пломб (за рахунок абонента) протягом доби згідно з письмовою заявою.

Для здійснення послуги необхідно особисто прибути до служби обліку та реалізації послуг КП"Олешківський Водоканал" за адресою: м.Олешки, вул. Крилова,15.

З собою необхідно мати оригінал та копію:
–заява від абонента;
–довідки про тимчасову відсутність з місця навчання, медичних закладів, тощо;
–паспорт;
–ідентифікаційний код;
–розрахункова книжка.
Телефони для довідок: 4-51-33, 050-666-15-44, 2-16-78.

Споживачі, які не сплачували за спожиті послуги понад три місяці, автоматично потрапляють до переліку боржників, з якими комунальне підприємство "Олешківський Водоканал" працюватиме у судовому порядку(стягнення боргів у судовому покладає на боржника додаткові грошові навантаження у вигляді судових зборів, а при передачі виконавчого документу до виконавчої служби – виконавчих зборів).

Нагадаємо: в разі неможливості погашення заборгованості в повному обсязі – можна укласти договір реструктуризації. А якщо оплата за комунальні послуги перевищує 15% частку від сукупного доходу сім’ї – можна отримати субсидію, звернувшись до управління соціального захисту населення (м.Олешки, вул.Гвардійська, 6).

З 01 травня 2019 року, відповідно до ст. 26 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" № 2189-VІІІ від 09.11.2017 року, при наявності заборгованості за отримані послуги підприємство має право на обмеження та припинення надання послуги з водопостачання. Тож, якщо абоненти продовжують накопичувати борг – КП "Олешківський Водоканал" вимушений застосовувати радикальні заходи та припиняти надання послуги з централізованого водопостачання.

Відновлення послуги відбудеться лише після оплати боргу та оплати робіт з відключення від мережі централізованого водопостачання та підключення до мережі централізованого водопостачання.

У разі відключення житлового (нежитлового) приміщення чи будівлі споживача від мережі централізованого водопостачання за наявну заборгованість, для підключення до мережі водопостачання, споживачу необхідно особисто прибути до служби обліку та реалізації послуг КП "Олешківський Водоканал" за адресою: м.Олешки вул. Крилова,15, виконати звірку розрахунків, отримати рахунок на оплату за роботи по відключенню-підключенню.

Для цього необхідні документи:
1.Заява від абонента на підключення до мережі водопостачання;
2.Квитанції про сплату заборгованості та за роботи по відключенню-підключенню;
3.Довідка про виконання технічних умов для підключення об’єкта до міських мереж водопостачання.
Телефони для інформації: 0 50-666-15-44; 4-51-33; 2-16-78.

Для чого потрібен особистий кабінет?

Зареєструвавшись в особистому кабінеті можна вносити покази лічильників та переглядати свій рахунок за послуги водовідведення в онлайн-режимі, а також:
–самостійно вносити покази лічильників у зручний для Вас час;
–переглядати історію показників лічильників;
–переглядати нарахування та оплати за конкретний період по власному особовому рахунку;
–переглядати поточний баланс.

Де саме фіксувати показники лічильника?
У розрахунковій книжці та в Особистому кабінеті на сайті oleshkivodokanal.org.ua, в своєму особовому рахунку по КП "Олешківський Водоканал"(послуга з водопостачання)

Показання квартирних засобів обліку знімаються споживачем щомісяця і надаються до служби обліку та реалізації послуг з 26 до 30 (31)числа. Якщо в квартирі два лічильника, необхідно надавати показники обох лічильників.

Як можна передати показники лічильника?
1.Особисто внести показники в Особистому кабінеті та вказати лише:

–номер особового рахунку;
–показники лічильника;
2. Показники обов’язково вносяться споживачем до особового рахунку по КП "Олешківський Водоканал"(послуга з водопостачання) .
3.Передати показники інспектору СО та РП КП "Олешківський Водоканал"
Зателефонувати до служби обліку та реалізації послуг: телефон 4-51-33, (понеділок – четверг – з 08.00 до 17.00; п’ятниця –з 8.00 до 16.00; субота, неділя – вихідні, т.050-666-15-44-цілодобово), та назвати: адресу, ПІБ абонента, № особового рахунку та показники лічильника.
4.Передати через месенджер Viber
Для цього необхідно завантажити мобільний додаток Viber на смартфон і додати в його контакти телефонний номер 050-666-15-44 (КП Олешківський Водоканал). При передачі показників необхідно вказати:
–номер особового рахунку;
–адресу (вулиця, будинок, квартира);
–прикріпити фото водолічильника (водолічильників) з цілісністю пломб та з останніми показниками на кінець розрахункового періоду (при наявності декількох приладів обліку холодної води, слід вказувати показники усіх лічильників)
5.Особисто відвідати службу обліку та реалізації послуг підприємства (м.Олешки, вул.Крилова,15), де надати покази лічильника і одночасно (за бажанням) провести звірку щодо обсягів одержаних послуг та оплати їх вартості .

Як часто здійснюється планова перевірка показників лічильника?
Періодично, не менше одного разу на рік, проводиться контрольне зняття показань вузлів розподільного обліку. Відповідно до чинного законодавства: п.30 "Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення", затверджених постановою Кабінету Міністрів України №630 від 21.07.2005 року (зі змінами, далі –Правила №630), п.7. ч.2 ст.7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" та відповідно до укладених Договорів споживач зобов'язаний: забезпечувати доступ до квартирних засобів обліку представника виконавця за наявності в нього відповідного посвідчення для зняття контрольних показників квартирних засобів обліку.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ПЕРЕДАНІ НЕВІРНІ ПОКАЗНИКИ?
Ви можете виправити помилку двома способами:
1. Передати фактичні показники через месенджер Viber 050-666-15-44, вказавши:
–номер особового рахунку,
–адресу (вулиця, будинок, квартира),
–прикріпити фото водолічильника (водолічильників) з цілісністю пломб та з останніми показниками.
2.Запросити представника КП" Олешківський Водоканал", який зафіксує фактичні показники.
Телефон: 050-666-15-44, т.4-51-33.

Як правильно фіксувати показники лічильника ?
Потрібно фіксувати об'єм води в кубометрах(куб.м): залежно від типу лічильника – це перші 5 цифр на таблі лічильника(цифри чорного кольору до коми). Не потрібно вказувати останні три червоні цифри які на таблі.

Як часто потрібно передавати показники лічильника?
Згідно з пунктом 3 частини 2 статті 11 Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" від 22.06.2017р. №2119-VІІІ та ч.2 пункту 14 Правил № 630 показання квартирних засобів обліку знімаються та передаються споживачем виконавцю комунальної послуги щомісяця.

Рекомендований період їх прийому за звітний місяць: від 25 до 30 (31) числа включно. Наприклад, остання дата, коли можна передавати показники за травень – 31 травня. Якщо показники будуть надані 01 червня – нарахування за ними відбудеться в червні, що відобразиться в залишку станом на 01 липня. Не потрібно вказувати попередні показники засобів обліку!