Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.03.2021 року