Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.06.2020 року