Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2019 року