Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.09.2019 року