Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.03.2019 року